Middagsymposium


31 mei 2018


Bildung.city | Amsterdam

Programma


13.00 uur Inloop

13.30 uur Opening dagvoorzitter Irene van der Giessen
Consulent Directeur bij Stichting HerstelTalent & Hoofdredacteur Participatie en Herstel

13.40 uur Niets te verliezen? 
Annemieke van der Steenhoven, psychiater en waarnemend geneesheer-directeur bij GGZingeest.
Wat maakt het voor professionals moeilijk open te zijn over eigen klachten en eigen kwetsbaarheid? Of over problemen in hun eigen familie? Wat houdt hen tegen en wat stimuleert hen juist dit wel te doen? De spreekster vertelt over haar eigen ervaringen hiermee. Het verhullen van eigen kwetsbaarheid begon bij haar in de opleiding en werd voortgezet in de eerste banen als psychiater. Zij vertelt waar ze in het begin bang voor was toen ze af en toe iets over zichzelf los liet of over haar familie. Ze kan er steeds beter haar weg in vinden maar echt gewend is ze er nog niet aan. In haar rol als geneesheer directeur staat ze weer voor een nieuwe uitdaging. Kan je in die rol open zijn over je eigen kwetsbaarheid?

14.20 uur Repelsteeltje in de psychiatrie
Clara Koek-Michels, psychotherapeut/GZ-psycholoog bij GGZ-NHN
In haar verhaal neet zij u mee naar de wortels van de depressie en psychose die zij meemaakte en hoe dit in de jaren 80 werd behandeld. Zij hield er een drive aan over het anders te willen doen en werd psycholoog. Wat dit heeft betekent in haar werk, maar ook voor haar persoonlijk wil zij delen en zij gaat graag in gesprek over wat dit oproept.

15.00 uur Pauze

15.30 uur Het belang van écht luisteren
Jeroen Kloet, psychiater, ggz Breburg en Vroeg Interventie Psychose team
Jeroen Kloet vertelt over het anti stigma café ( zie www.antistigmacafe.nl). Middels interviews met hulpverleners en cliënten tracht men openheid te creëren voor elkaars verhalen over psychische kwetsbaarheid. Daarbij vertelt de spreker ook iets over zijn eigen dubbelrol als psychiater en als cliënt. Zodoende wil hij stigma trachten te doen verminderen door mensen uit te nodigen goed naar elkaars verhaal te luisteren. Want écht luisteren doet je verder kijken is daarbij zijn motto.

16.15 uur Borrel en nazit

17.00 uur Einde