Middagsymposium


31 mei 2018


Bildung.city | Amsterdam

Aanmelden

Voor dit symposium kunt u zich vooraf online aanmelden via de website, u ontvangt van ons daarvoor een factuur. Op uw inschrijving zijn de algemene voorwaarden van Logacom van toepassing. Als u wilt annuleren dan dient dit altijd per email of aangetekend schrijven te geschieden. De vier verschillende termijnen voor gedeeltelijke creditering van de deelnamekosten kunt u teruglezen in artikel 7 van de algemene voorwaarden.

Deelnamekosten:
Het tarief voor deelname aan deze inspirerende middag bedraagt € 129,00 excl. BTW. voor Participatie & Herstel abonnees slechts €99,00 exclusief BTW. 

 
U wordt nu doorgestuurd naar de aanmeldpagina van Logacom